Vi målar om Alingsås rådhus

Alingsås rådhus har en av Sveriges äldsta träpaneler med stora delar i original från 1769 och förklarades som byggnadsminne år 1983. När vi målar om det används tidstypiska metoder för att bevara byggnaden så genuin som möjligt.  

Lendahlsskolan får större matsal

Lendahlsskolans matsal byggs ut med ca 60 m² och får ett nytt tillagningskök. Lendahlsskolan är en av Alingsås äldsta skolor och därför görs tillbyggnaden i tidsenlig stil. Den nya matsalen beräknas stå klar i juni 2017.

Fabs har känsla för fastigheter. Vi är erfarna, kompetenta och har våra kunder i fokus. Vi strävar alltid efter att ha 25% lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler på all nybyggnation. 

Plats att växa

Letar du industrilokal, tomtmark eller kontor i Alingsås?
Vår ambition är att matcha dina behov.
Hör av dig så berättar vi mer!

Hyresgästen i centrum

Vi strävar efter effektiva och funktionella lokaler. Vi finns  här om du har synpunkter och ger snabb återkoppling  när du gör en serviceanmälan.

Hållbart byggande

Vi använder moderna byggtekniker som kombinerar energieffektivitet med hög kvalitet och komfort. Vi efterstävar 25 procent lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler vid all nybyggnation.