Följ Stadsskogensskolans energiredovisning

Följ gärna vår energiredovisning över Stadsskogens skola, Sveriges första plusenergiskola.

Sedan december 2012 står Sveriges första nollenergicertifierade byggnad, avsedd för skolverksamhet, på plats i Stadsskogen, Alingsås. I augusti 2013 färdigställdes hela Träffpunkt Stadsskogen som inkluderar en mötesplats med allaktivitetshall, kök, matsal, torg och parkering utöver skolan.

Fakta om projektet

  • Skolan är 3300 kvadratmeter (bruttoarea) och har kapacitet för 380 barn från förskolan upp till årskurs 6.
  • Taket täcks av 1323 kvadratmeter solceller och tillför byggnaden med all elenergi som krävs och i kombination med passivhusteknik uppnår byggnaden kraven för nollenergicertifiering.
  • Solcellsanläggningen på skolans tak har en toppeffekt på 200,5 kW och är den största anläggningen på en skola i Sverige. Teorietiskt är skolan till och med ett plusenergihus. Energiöverskottet förs över till den närliggande allaktivitetshallen som även den uppfyller alla normer för ett passivhus.

Den löpande energiförbrukningen kan du följa via skärmar inne i skolan och på vår hemsida - klicka här för att följa energiförbrukningen.