Miljö och hållbarhet

Miljöarbetet är en viktig del av Fabs vardag i vår strävan efter att vara en del av ett hållbart samhälle.

Bolagets målsättning är att minska miljöbelastningen från verksamheten och det egna fastighetsbeståndet främst inom energiområdet. Vår ambition är att alltid hålla en hög nivå när det gäller kvalitet och miljö.

Vid nybyggnation överväger vi alltid att bygga utifrån passivhusteknik och  vi väljer alla byggvaror enligt branschens miljöbedömningssystem: Byggvarubedömningen. Vårt uppdrag och mål är att alltid ha minst 25 % lägre energiförbrukning än vad Boverkets byggregler kräver.