Historia

Fabs bildades 1946 efter en utredning om småindustrins behov av lokaler. Då hette bolaget Fastighetsaktiebolaget Småindustrier. Den första byggnaden uppfördes vid Sveagatan.

Fastighetsaktiebolaget Småindustrier hette i folkmun FABS och 1993 bytte bolaget namn till FABS AB. I slutet av 2003 bildade Alingsås kommunen ett moderbolag, AB Alingsås Rådhus, som den 1 januari 2004 förvärvade kommunens aktier i Alingsås Energi Nät, Alingsåshem och FABS. AB Alingsås Rådhus ägs till 100 procent av Alingsås kommun.

Fastighetsförvaltningen förs över
I september 2004 beslutade kommunfullmäktige att kommunens fastighetsförvaltning skulle föras över till FABS och att i princip samtliga bebyggda fastigheter skulle överlåtas till bolaget. Förändringen genomfördes den 1 januari 2005. Sammanlagt 21 anställda i kommunen berördes av beslutet och dessa anställdes från årsskiftet 2005 av FABS.

Sedan 2006 arbetar bolaget med både med näringslivsfastigheter och kommunala verksamhetslokaler. I samband med Fabs 60-årsdag 2006 tog bolaget fram en ny logotyp och ändrade namnet till Fabs AB.

Framtida utveckling
Under 2017 såldes Fabs och systerbolaget Alingsåshem till Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB (ABAR), ägt av AB Alingsås Rådhus, med syfte att skapa en fastighetskoncern inom kommunkoncernen. Under 2018 kommer bolagen att bilda en gemensam organisation.