För dig som leverantör

Checklista för leverantörer:

1.      DU REPRESENTERAR OSS

 • Arbeten på våra fastigheter påbörjas först efter klartecken från Fabs.
 • Presentera och legitimera dig för kunden.
 • Håll den verksamhet/kund informerad om var/när/hur du kommer eller går och om de störningar som kan komma att uppstå.
 • Vi förväntar oss att du som leverantör uppträder professionellt.

2.      ALLERGI

 • Rökning är självklart inte tillåtet i någon av våra lokaler eller fastigheter.
 • Nöt- och mandelförbud råder på alla skolor och förskolor. Inga livsmedel med nötter eller mandlar i får innehas eller ätas inom skol- och förskolefastigheter.

3.      TRANSPORTER OCH PARKERING

 • Se till att du inte blockerar vägen för utryckningsfordon, färdtjänst och andra transporter.
 • Transporter på skolgårdar ska undvikas i möjligaste mån och ledsagare ska alltid finnas vid sådana transporter.

4.      SNYGGT OCH STÄDAT

 • Skydda vid behov andra rum, inredningar och installationer från skada eller nedskräpning och damm.
 • Städa och frakta bort det ditt arbete på lokal/fastighet har förorsakat.

5.      SEKRETESS

 • Iaktta tystnadsplikt för det du ser, hör och läser på våra fastigheter.

Antikorruption

Vi vill bidra med att skapa och upprätthålla sunda marknader. Vi har ett professionellt förhållningssätt till våra samarbetspartners och tillämpar Överenskommelse för att motverka mutor och korruption (ÖMK) som tagits fram av aktörer på den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn.