Planerade ramavtalsupphandlingar

Pågående ramavtalsupphandlingar 2018:

Planerade ramavtalsupphandlingar 2018:

  • Ramavtal för ventilationsfilter
  • Ramavtal för glasmästeriarbeten
  • Ramavtal för entreprenadbesiktningar

Vi tecknar ramavtal för områden där vi gör återkommande inköp. Du hittar våra upphandlingar på: www.upphandlingar.nu eller på: www.opic.com.

Utöver dessa ramavtalsupphandlingar samarbetar vi med Alingsås kommun och dessa ramavtalsupphandlingar annonserar kommunen via: www.upphandlingar.nu