Vårt miljöarbete och mål

Vår ambition är att alltid hålla en hög nivå när det gäller kvalitet och miljö.

Målsättningen med vårt miljöarbete är att minska miljöbelastningen från verksamheten och det egna fastighetsbeståndet främst inom energiområdet där tyngdpunkten i vårt miljöarbete ligger. 

Vår hållbarhetsgrupp

Miljöarbetet drivs av bolagets miljösamordnare och hållbarhetsgrupp. Gruppen arbetar tillsammans fram mål och aktiviteter inom energi- och miljöområdet samt genomför dessa och implementerar även bolagets mål i verksamheten.

Miljöarbetet ingår också sedan 2015 i Fabs verksamhetsplan.

Fabs interna miljömål

Fabs miljömål internt är att följa, och aktivt försöka minska:

  • koldioxidutsläppen
  • vattenförbrukningen
  • bränsleförbrukningen
  • elförbrukningen
  • värmeförbrukningen samt
  • pappersförbrukningen.

Dessa mål arbetar vi med kontinuerligt för att se positiv effekt. Bland annat har införskaffandet av elbilar minskat koldioxidutsläppen, vattenförbrukningen har minskat jämfört med föregående år samt har vi minskat elförbrukningen genom att byta ut ventilationssystem och armaturer till mindre elförbrukande.

Under 2017 byttes 50% av Fabs bilpark ut till elbilar.