Socialt ansvar

Fabs har startat ett pågående arbete med att öka vårt sociala ansvar i våra upphandlingar.

Fabs genomför upphandlingar med socialt hänsynstagande i form av anställningsfrämjande åtgärder i samverkan med Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. 

Krav på entreprenörer

Vi kommer framöver att ställa sysselsättningskrav på våra entreprenörer och på så sätt bidra till bättre arbetsvillkor och en sundare arbetsmiljö. Först ut hos oss är vår entreprenör för markskötsel och som därmed också kommer att anställa personer i utkanten av arbetsmarknaden. Därigenom hjälper vi till att främja sysselsättning, lika möjligheter och social integration.

Vi erbjuder praktik

Vi erbjuder också praktikanställningar till studerande vid yrkeshögskoleutbildningar, Socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet samt kommunens sommarpraktikanter. Vi gör detta för att ge unga människor möjlighet att få pröva på arbetslivet men också för att visa att vi är en attraktiv arbetsgivare för personer som utbildar sig inom vårt verksamhetsområde. 

Har du synpunkter? 

Vi arbetar nu med att titta på vilka projekt framöver som är aktuella att ställa sociala krav på. Vi vill gärna veta vad du som entreprenör tycker är viktigt för att verksamheten ska fungera. Vi tar hänsyn till aspekter som omfattningen av uppdraget och att det innefattar meningsfulla arbetsuppgifter.

Om du som är entreprenör i bygg- och anläggningsbranschen har frågor eller synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss på fabsinfo@fabs.se