Att jobba hos oss

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Att ha medarbetare som trivs, har rätt kompetens och utvecklas i takt med bolaget är centralt för att vi ska lyckas i vårt uppdrag.

Vi strävar efter en miljö där alla ges möjlighet att påverka såväl sin arbetssituation som Fabs som bolag. Vi är mån om att du som medarbetare ska känna dig delaktig i utvecklingen av vår verksamhet. Vi är övertygade om att engagerade medarbetare som vill och vågar ta eget ansvar bidrar till ökad trivsel och goda resultat. Våra medarbetare och chefer utbildas kontinuerligt för att för att kunna möta efterfrågan och förändringar i omvärlden och tillsammans arbetar vi för att snabbt kunna möte kundernas behov.

Vi har utformat en grund för hur vi vill arbeta tillsammans och ta tillvara våra olikheter och kompetenser. Vi arbetar aktivt med mångfald, värdegrundsfrågor, arbetsmiljö samt hälso- och friskvårdsfrågor och erbjuder bland annat friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och gemensamma friskvårdsaktiviteter.  

Vill du veta mer? Kontakta oss på fabsinfo@fabs.se eller kontakta Lena Ran, HR-ansvarig.