Kort om några av våra jobb

Några av de befattningar som finns hos oss:

Som fastighetstekniker ansvarar du för den dagliga tillsynen av fastigheters tekniska system i fråga om drift, underhåll och skötsel. Du analyserar och planerar långsiktiga förbättringar av verksamheten och ingår i ett team som arbetar nära driftchef och fastighetsförvaltare.

Som fastighetsförvaltare har du det övergripande ansvaret för projekt, ekonomi och underhåll i ditt förvaltningsområde. Du ansvarar över en eller flera fastigheter samt över deras utvecklingsmål och planering framåt. Rollen innebär mycket samarbete med både kollegor och kunder och du ingår i ett team som arbetar nära fastighetschef och fastighetstekniker.

Som byggprojektledare planerar, genomför och leder du projekt inom bygg- och fastighet.  Du ansvarar och driver olika om-, till- och nybyggnadsprojekt men arbetar också med lokaluthyrning, planering och uppföljning av ombyggnadsprojekt.  Detta kräver analytisk, men även kommunikativ förmåga, då rollen innefattar många kontakter såväl inom som utom bolaget.