Fastighetsbranschen

Tillsammans med byggsektorn, är fastighetsbranschen idag ett av Sveriges snabbast och kraftigast växande områden, och är i stort behov av fler kompetenta och utbildade medarbetare.

För att säkra tillgången till duktiga medarbetare har ett stort antal fastighetsföretag i Göteborgsregionen bildat den ideella föreningen FABUR, FAstighetsBranschens centrum för Utbildning och Rekrytering. Fabs är ett av medlemsföretagen i FABUR.

Tillsammans med byggsektorn, är fastighetsbranschen idag ett av Sveriges snabbast och kraftigast växande områden. Många fastighetsföretag går stora pensionsavgångar till mötes och ser att för få unga söker sig till branschen.

"Hela fastighetsbranschen står inför samma stora rekryteringsbehov. Via FABUR vill vi försäkra oss om att det finns bra utbildningar som erbjuder den kunskap och praktiska träning som branschen behöver", säger Bengt Jildmalm, styrelseordförande i FABUR.

Ett huvudsyfte för FABUR är att bedriva utbildningsverksamhet i egen regi och därför förvärvades i oktober Fastighetsakademin i Göteborg. I december startar de första två yrkeshögskole-utbildningarna i FABURs regi; Fastighetsingenjör samt Drift- och fastighetstekniker.

Ytterligare utbildningar startar hösten 2017. På sikt ska FABUR även erbjuda vidareutbildning för befintliga anställda, utbildningar på uppdrag från t.ex. Arbetsförmedlingen samt fungera som testcenter för validering av olika kompetenser inom branschen.

Vill du veta mer om hur Fabs samverkar med FABUR, kontakta Lena Ran

Vid frågor om utbildningen, kontakta Ingemo Ilander på telefon 070-954 77 57 eller mail: ingemo.ilander@fastighetsakademin.se

Läs mer om FABUR