Alf Pettersson AB bygger ut

Alf Pettersson AB har haft en stadig tillväxt sedan starten för 16 år sedan och fortsätter att utvecklas. Nu bygger Fabs ut deras lokaler på Borgens industriområde med drygt 1200 m² för att möta företagets behov.

Etapp 1, ombyggnation av entresolplanet i produktionslokalen, blev klar i december förra året, 2017. Entresolplanet fungerar nu som personalutrymme innehållande lunch- och fikarum för samtliga medarbetare, samlingssal, omklädningsrum för herrar, dusch, bastu och 4 WC-rum.

Etapp 2, tillbyggnationen om ca 1200 m², innefattar både nya lager- och produktionsytor. På taket av tillbyggnaden har en stor terrass anläggts, som nås från det nya personalutrymmet. Tillbyggnationen och terrassen beräknas att kunna tas i bruk i slutet av juni 2018.

Projektledare, Fabs AB: Ronia Spiik