Ombyggnation av Alf Petterssons ABs lokaler

Byggstart för Alf Pettersson AB

Första etappen i om- och tillbyggnationen av Alf Pettersons ABs lokaler är ombyggnad av entresolplanet med större personalutrymmen.  

Om- och tillbyggnationen av Alf Pettersson ABs lokaler har påbörjats. Först ut, etapp 1, är ombyggnationen av entresolplanet i deras produktionslokal, och beräknas vara färdigt i december.

Det nya utrymmet kommer att innehålla lunch- och fikarum för samtliga medarbetare, samlingssal, omklädningsrum för herrar, dusch, bastu och 4 WC-rum. En ny dörr kommer att sättas i fasad och en ny utrymningstrappa kommer att monteras. Dessutom kommer en ny trappa att monteras invändigt.

Alf Pettersson AB konstruerar och tillverkar lastbilstillbehör och har sin tillverkning på Borgens industriområde

Läs mer om projektet här >>>