Alingsås rosa rådhus målas om i sommar

Ommålning av Alingsås rådhus

En av Alingsås äldsta bevarade byggnader är det rosa Rådhuset, som byggdes av Patrik Alströmer 1769. Nu har det målats om i god tid inför Alingsås stundande 400-årsjubileum.

En av Alingsås äldsta bevarade byggnader är det rosa Rådhuset, den s.k. Storegården, vid Stora Torget från 1769.  Det byggdes av Patrik Alströmer, Jonas Alströmers äldste son, som bostad till sig och sin familj.

Ommålning i flera etapper
Förra året, 2016, påbörjade vi ommålningen av Rådhuset. Under första etappen målades gaveln som vetter mot Lillån om och under 2017 genomfördes etapp 2 och 3. Fram till sista juni målades fasader, fönster och dörrar mot Stora Torget och Kungsgatan om och sista etappen, målning av husets baksida, blev klart i september.

Målar om för att bevara
Alingsås rådhus, vars fasad är mycket väl bevarad, har en av Sveriges äldsta träpaneler med stora delar i original från 1769 och förklarades också som byggnadsminne av Länsstyrelsen år 1983. Under ommålningen använde vi oss av linoljefälrg vilekt är en tidstypisk metoder och hjälper till att bevara byggnaden på bästa möjliga sätt. 

Dagens ommålning gjordes i dialog med Alingsås bebyggelsesantikvarie för att säkerställa att vi bevarar Rådhuset på rätt sätt.

Från gult till rosa?
Från början tror man att Alingsås rådhus bör ha varit sandstensgult med varmgrå fönsteromfattningar och vita fönsterbågar eftersom det på 1700-talet var modernt att måla herrgårdshus gula för att ge dem ett ljusare och ståtligare utseende. 

Vi kan dock inte vara helt säkra på den ursprungliga färgsättningen. Rådhuset målades om 1973 med en så kallad akrylatfärg (plastfärg) i rosa kulör och när det målades om igen på 80-talet skrapades huset trärent för att få bort den felaktiga färgen och ersattes med äkta linoljefärg. Det gör det betydligt svårare att finna spår av ursprungliga färgrester idag.