Fastighetsförvaltare Fabs AB LIA-period Newtons yrkeshögskola

Samuel – en framtida fastighetsförvaltare

Vi på Fabs är engagerade i att tillgodose framtida kompetensbehov inom fastighetsbranschen Vi ger därför möjlighet för studenter vid utbildningar inom fastighetsbranschen att göra sin praktik hos oss.

Under hösten har Samuel Källström, som studerar till fastighetsförvaltare på Newtons yrkeshögskola i Göteborg, utfört sin första LIA-period (lärande i arbete) hos oss under tio veckor. Utbildningen är på 2,5 år och Samuel har snart studerat halva tiden.

Tillsammans med byggsektorn, är fastighetsbranschen idag ett av Sveriges snabbast och kraftigast växande områden, och är i stort behov av fler kompetenta och utbildade medarbetare. Vi tycker det är viktigt att unga människor får möjlighet att pröva på arbetslivet och ser förstås att fler människor utbildar sig inom vårt verksamhetsområde.

- Vilka förväntningar och vilka erfarenheter tar Samuel med sig från Fabs?
Vi ställde honom några frågor om hans praktikperiod hos oss.

Har din praktik på Fabs gett dig erfarenhet som är till nytta i din utbildning?
- Ja verkligen. I skolan kan man lära sig grunden men det är först nu när jag kommit ut i verkligheten som jag känner en större förståelse för helheten. Jag har haft en jättebra handledare men även fått stöttning från alla förvaltare och fått följa med mycket ”ut på fältet”.

Vilken erfarenhet tar du med dig härifrån som är till hjälp i din fortsatta utbildning?
Att det är viktigt att kunna lite om allt och att veta när det är dags att ta in experter på områden när det blir för komplicerat. Sen att det finns så mycket häftig teknik som kommer bli ännu bättre i framtiden. Jag hade höga förväntningar på min praktik och ville ta del av så många olika delar som möjligt, och det känner jag verkligen att jag har fått.

Har praktiken gett dig en bra inblick i verksamheten?
Ja det tycker jag. Jag har varit med både tekniker och förvaltare ute på fastigheterna. Jag fick även vara med på en introduktion för nya medarbetare på Fabs, den gav en bra inblick i verksamheten. Det roligaste har varit variationen – att dels vara inne på kontoret och jobba med egna projekt, för att sen åka ut och träffa hyresgäster. Jag har också uppskattat den goda stämningen på kontoret - mustaschkampen i november var en höjdare!

 Vi tackar Samuel för att han valde att förlägga sin LIA-period hos oss.
Vi hoppas på att möta honom igen i framtiden.