Lendahlsskolans nya matsal

Tillbyggnaden av  Lendahlsskolans matsal är klar och slut- och efterbesiktningen är genomförd. Verksamheten tog lokalen i bruk och serverade den första lunchen i den nya matsalen i början av juli.

I samband med tillbyggnaden har det befintliga köket rivits ut och byggs om helt. Det får en ny planlösning och ny utrustning och matsalen har bytts ut med ca 60 m². 

Läs mer och se bilder på Lendahlsskolans fina nya matsal under "Projekt".