Ekonomi och upphandling

Upphandling och inköp

Vad jobbar vi för?
Vi är många som samarbetar för att kunna erbjuda barn och ungdomar i Alingsås en fysiskt trygg miljö i skolor och förskolor, ändamålsenliga lokaler för fritidsaktiviteter samt lättanpassade lokaler för småföretagare.

Varför behöver vi dig?
Vi anlitar entreprenörer för att sköta en del av den löpande driften av våra lokaler och när vi bygger nytt eller bygger om.

Vi upphandlar de större byggentreprenaderna i egen regi men samarbetar vid många andra av våra upphandlingar med Alingsåshem, Alingsås Energi eller Alingsås kommun. Vi avropar också på vissa nationella ramavtal som SKL Kommentus har upphandlat.

Vill du vara med?
Vi annonserar våra upphandlingar på www.upphandlingar.nu samt www.opic.com

Är det intressant för dig och ditt företag? Läs mer under "Planerade ramavtalsupphandlingar" eller "Planerade byggprojekt".