Dennis Andersson Fastighetstekniker Fabs AB Fastigheter Brandstationen, Sollebrunn Förskola, Sollebrunn Förskola, Gräfsnäs Sollebrunns skola Sollebrunns gamla kommunhus Götagatan 10 Grindgatan 2 Klockareskolan Tjädern 3

Dennis Andersson

Fastighetstekniker
Telefon: 070-282 29 03

Dennis ansvarar för inre och yttre skötsel av sina fastigheter.
Nedan kan du se vilka fastigheter Dennis ansvarar för:

  • Brandstationen, Sollebrunn
  • Sollebrunns skola
  • Sollebrunns förskola
  • Sollebrunns gamla kommunhus
  • Gräfsnäs förskola
  • Götagatan 10
  • Grindgatan 2
  • Klockareskolan
  • Tjädern 3