Göran Johansson Fastighetsförvaltare Fabs AB Fastigheter Förvaltning

Göran Johansson

Fastighetsförvaltare
Telefon: 0322-61 77 62

 Görans har följande ansvarsområden:

  • Dokumentering och katalogisering av myndighetsbesiktningar
  • Planerat underhåll
  • Underhållsbesiktningar
  • Utredningar