Hans Norlander Fastigshetsförvaltare Fabs AB Förvaltning Fastigheter

Hans Norlander

Fastighetsförvaltare
Telefon: 0322-61 77 59

Hans har ett helhetsansvar för sina fastigheter. Det innebär bland annat kontaktakter med hyresgäst, husmöten, besiktningar, hyresavtal, projektledning vid ombyggnader och underhållsarbeten.

Hans ansvarar för följande fastigheter:

 • Gustav Adolfsskolan
 • Hemsjö skola
 • Ingared skola
 • Ingareds förskola
 • Kullingsbergsskolan
 • Kvinnojouren Olivia
 • Parken förskola
 • Stadsskogens aktivitetshall
 • Stadsskogensskolan
 • Stadsskogens förskola
 • Västra Bodarne skola
 • Västra Bodarna förskola
 • Älvdansen förskola
 • Ekskogen förskola
 • Ödenäs skola
 • Nolhagaskolan
 • Tjädern