Lars Friskopp Fastighetsförvaltare Fabs AB Fastigheter Förvaltning

Lars Friskopp

Fastighetsförvaltare
Telefon: 0322-61 77 58

Lars har ett helhetsansvar för sina fastigheter. Det innebär bland annat kontaktakter med hyresgäst, husmöten, besiktningar, hyresavtal, projektledning vid ombyggnader och underhållsarbeten.

Lars ansvarar för följande fastigheter:

  • Alströmergymnasiet
  • Alströmergymnasiet - Bygg- och anläggning
  • Nolhagaskolan
  • Nolhagahallen
  • Nolhalla (ishall)