Sophie Nyhus Fastighetsförvaltare Fabs AB

Sophie Nyhus

Fastighetsförvaltare
Telefon: 0322-61 77 57

Sophie har ett helhetsansvar för sina fastigheter. Det innebär bland annat kontaktakter med hyresgäst, husmöten, besiktningar, hyresavtal, projektledning vid ombyggnader och underhållsarbeten.

Sophie ansvarar för följande fastigheter:

  • Bolltorps industriområde
  • Tegelslagaren förskola
  • Gläntan förskola
  • Noltorpsskolan
  • Alströmerskolan
  • Alströmerskolan Bygg- och anläggning
  • Actusgården