Styrelse

Fabs AB har en styrelse som är politiskt sammansatt och utses av kommunfullmäktige. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter. I styrelsen finns också medarbetarrepresentanter.

Ledamöter:                                          Suppleanter:
Karin Schagerlind (M)                          Per-Gordon Tranberg (M)
Tore Hult (S)                                         Eva-Lotta Pamp (M)
Runar Kristensson (L)                          Ingvar Brodén (L)
Ann-Lie Tulokas Olsson (KD)               Maria B. Nilsson (S)
Göran Alexandersson (S)                     Ulf Unosson (S)            
Tomas Hurtig (MP)                                Eva Pedersen (MP)
Åsa Svedjenäs (V)                                Johanna Frisk (V)

Medarbetarrepresentanter:                    Kontakt:
Lars Friskopp, Sveriges ingenjörer         Ordförande: Karin Schagerlind (M)
Eje Jansson, Vision                                 Vice ordförande: Tore Hult (MP)
Glenn Pettersson, Vision (suppleant)