Inflyttat i Ekskogen

Byggnationen av Ekskogens förskola är klar. Barnen och personalen har gjort sig hemmastadda och nu väntar vi på en officiell invigning. 

Förskolan Ekskogen rymmer fyra avdelningar och kök, och är byggd i två plan som suterräng i slänten mittemot Stadsskogens förskola. Förskolans invändiga lokalyta är på ca 900 m² och har entré i övre plan mot parkeringen. Nedre plan ansluter till lekgården vackert inramat med skogen nedanför.

På framsidan av förskolan är lekgården för de äldre barnen, 4-6 år, med bland annat cykelbana, rutschkana och sandlåda. På norra sidan om huset har en naturlig ?läktare? byggts som förskolans samlingspunkt. Där är lekgården för de yngre barnen, 1-3 år, med leksaker som sandlåda och gungor.

Utvändigt är fasaden klädd i en thermowoodpanel; en miljövänlig värmebehandlad panel som oljats in med lite gråpigment och byggnaden smälter vackert in i omgivningen med sina många planteringar och naturmaterial.

Förskolan klassas som lågenergihus vilket innebär 25 % lägre energiförbrukning än Boverkets byggregler för nybyggnation, vilket är standard vid alla Fabs nybyggnationer. 

Projektledare Fabs: Lina Karlsson
På uppdrag av: Barn- och ungdomsförvaltningen