Inflyttning i Lendahlsskolans nya matsal

Till- och ombyggnationen av Lendahlsskolans matsal är klar och slut- och efterbesiktningen är genomförd. Verksamheten kan ta lokalen i bruk och tisdag 4/7 serveras den första lunchen i den nya matsalen.

Nytt kök
I samband med tillbyggnaden har det befintliga köket rivits ut och byggs om helt. Det får en ny planlösning och ny utrustning och matsalen har byggts ut med ca 60 m². Tidigare fanns endast ett mottagningskök men det har byggts om till ett tillagningskök vilket innebär att maten kommer lagas på plats. Diskinlämningen är nybyggd med en upphöjd platå för att underlätta för de yngre barnen.

Köket har även fått nya kyl- och frysrum, nytt förrådsutrymme samt att personalen har fått nytt omklädningsrum med wc och dusch samt ett kontor. I samband med tillbyggnaden monteras även ett nytt ventilationsaggregat för matsal och fritids och det befintliga aggregatet kommer fortsättningsvis endast att serva köksdelen.

Bra samarbete under byggnationen
Byggnationen har fungerat parallellt med den pågående verksamheten och under byggnationstiden har alla måltider serverats i en preliminär matsal i Utbildningens hus. Särskilt staket har satts upp i vändzonen på Plangatan för att barnen skall kunna ta sig till och från matsalen på ett säkert sätt. Detta har fungerat väldigt smidigt och vi är tacksamma för all hjälp och stöd från personalen på Lendahlsskolan som underlättat hela processen.  

Projektledare Fabs: Ronia Spiik
På uppdrag av: Barn- och ungdomsförvaltningen